Bedrijfssponsoring

Bedrijfssponsoring


Onze huidige sponsors:

Vertegenwoordigt u een bedrijf en heeft Stichting SundayFolk &More uw sympathie, dan zou uw steun welkom zijn. We weten dat ook bedrijven iedere euro moeten verantwoorden en stellen een bescheiden sponsorbijdrage zeer op prijs. Tevens willen we bedrijven de gelegenheid bieden om op die manier aan eigen personeel een cultureel programma aan te kunnen bieden.


Mogelijkheden


Voor een bedrag van € 100,-* per concertseizoen vermelden wij graag uw bedrijf in ons programmaboekje en op onze website. Ons programmaboekje wordt één keer per jaar in een oplage van ruim 5000 exemplaren verspreid in de regio.

Voor een bedrag van € 300,-* per seizoen wordt uw bedrijf vermeld in ons programmaboekje en website én stelt u uw personeel (of u zelf) in de gelegenheid om onze concerten te bezoeken. In het betreffende seizoen kan dan ieder concert gratis door één personeelslid bezocht worden.


*) Een sponsorbijdrage is exclusief BTW en kan in uw boekhouding als kostenpost worden opgenomen.